Gratis filmvisning: Most Likely to Succeed – Trondheim Playground 2018

Most Likely to Succeed – Trondheim Playground

 

Visning i Vitensenterets planetarium

MOST LIKELY TO SUCCEED

Når utdanningen er ferdig er jobben forsvunnet.

I dag sliter over halvparten av USAs nyutdannede med å finne arbeid. Selv om stadig flere av de gamle yrkene forsvinner, fortsetter likevel skolene å produsere den samme typen arbeidstakere. Nytenkende skoler som High Tech High tilbyr imidlertid et alternativ: Her vektlegges prosjektarbeid framfor hjemmelekser, samarbeid framfor individuell innsats, og læring framfor pugging. Det er åpenbart på tide å erstatte 1900-tallets skole med en læringsmodell tilpasset det 21. århundrets realiteter, og kanskje kan skoler som High Tech High være et steg i riktig retning.

Most likely to succeed retter et kritisk blikk på dagens skolesystem, og filmen passer for alle som er opptatt av fremtidens skole, innovasjon og kunnskapsutvikling. Arrangementet er del av Trondheim Playground.

Gratis inngang, registrering gjennom Hoopla:
https://vitensenteret.hoopla.no/sales/most-likely-to-succeed

Filmen er på engelsk og er ikke tekstet.

Trailer: https://vimeo.com/122502930