Om Kodekraft

Et digitalt undervisningsprogram som er gratis for elever på 10. trinn, hvor en formidler fra et av vitensentrene belyser hvordan programmering kan brukes til å løse verdens energiutfordringer i fremtiden.

Påmelding

Koding er viktigere enn noen gang!

Programmering – eller «koding» – er i dag en uvurderlig byggestein i vårt digitale samfunn. Det er et grenseløst språk som forener mennesker og maskiner, som inviterer til samarbeid og innovasjon, og som gir kreativt utløp for en algoritmisk tenkemåte.

Grunnleggende kjennskap til koding vil være essensielt når dagens 10.-klassinger i fremtiden skal finne løsninger på kjente og ukjente problemer: Ett av dem er den komplekse utfordringen med å forsyne verdens befolkning med energi fra bærekraftige kilder som er skånsomme for naturen og som samtidig gjør minst mulig inngrep i menneskenes hverdag.

Det digitale undervisningsprogrammet Kodekraft er beregnet for elever på 10. trinn, og bidrar til å styrke elevenes kompetanse innen programmering og energi. Undervisningen skjer digitalt i sanntid og ledes av en formidler fra skolens regionale vitensenter, men gjerne med bistand fra læreren.

Elevene får kode sitt eget energispill

Ved å kode sitt eget energispill, lærer elevene seg grunnleggende ferdigheter i programmering og inviteres samtidig til å reflektere over verdens energiutfordringer og hvordan de kan bidra til å løse dem. Alt foregår i en kreativ, pedagogisk og spennende innpakning som både skaper mestringsfølelse og kanskje kan vekke en interesse for koding som vil komme godt med senere.

Makecode-illustrasjon
MANGE MULIGHETER: Elevene lager et spill fra bunnen av i MakeCode Arcade

Sterk kobling til læreplanen

Programmering inngår som et nytt og spennende element i flere av fagene etter fagfornyelsen 2020. Med Kodekraft får elever på 10. trinn en grunnleggende innføring i programmering som vil være nyttig når de begynner på videregående skole. Videre omfattes kompetansemål innen flere fag i eksisterende læreplan.

Utbyttet ved å delta på Kodekraft for både elever og lærere vil være stort med tanke på å tilnærme seg målene i læreplanen som er koblet til programmering. Den digitale undervisningen vil bidra til å gjøre elevene klare til morgendagens skoledag.

For mer informasjon om den praktiske gjennomføringen, se lærerveiledningen.