Kunstfilm: Viral Viral

Foto: Mina Paasche

Kunst i Midtbyen: Vi viser Qianhui Qians film Viral Viral i vårt planetarium. Visningen er gratis og varer i 30 min.

Viral Viral er en del av Prosjekt 2021, fem midlertidige kunstprosjekter i Midtbyen sommeren 2021, som er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune.  Prosjekt 2021 knytter kunst og kunnskap sammen og felles for kunstprosjektene er at alle utrykker noen sider av hvordan koronapandemien har påvirket våre liv.

Den første delen av filmen er laget tidlig i 2020, før pandemien ble noe vi alle forholdt oss til, og den andre delen er laget et år senere. Viral Viral tematiserer hvem vi er som mennesker i en global krise, og hvilke effekter pandemien har hatt. Tiden før koronapandemien kan fremstå som et uoppnåelig håp, en utopi som vi alle var en del av, men som vi nå har mistet.

Den andre delen av filmen handler om hvordan vi i hverdagen forholder oss til og tilpasser livet vårt ut fra koronapandemien. Viral Viral stiller spørsmål om hvorvidt folk under en pandemi, uavhengig av hvor de bor, gradvis vil akseptere og tilpasse seg en ny normal, en ny hverdag. Hvordan forandrer pandemien våre liv, og har vi mennesker fremdeles vår frie vilje i behold? Visningen i planetariet, under kuppelen med en 360-graderskino, blir en slags motsetning til det tradisjonelle teateret. Viral Viral vil kunne gi publikum muligheten til en nærgående opplevelse av hvordan verden ble under pandemien – sett gjennom en kunstners blikk, en kinesisk statsborger i sentrum av begivenhetene.

Klikk på ønsket visningstid for gratisbilletter:

  • fredag 16. juli: 18:2019:00
  • fredag 30. juli: 18:2019:00
  • fredag 13. august: 18:2019:00 – etter den siste visningen inviterer vi til en samtale mellom kunstneren og en invitert gjest

Qianhui Qian er født og oppvokst Shanghai, Kina. Nå bor og arbeider hun i Trondheim. Hun er utdannet ved Kunstakademiet Trondheim (MFA).