Om Vitensenteret i Trondheim | Vitensenteret i Trondheim

Om Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim
Vitensenteret i Trondheim er et populærvitenskapelig opplevelsessenter.

Siden 1988 har vi arbeidet med å øke interessen og forståelsen for realfag hos barn og ungdom.

Vitensenteret vil at flere skal oppleve at nysgjerrighet og skaperglede gir økt realfagsglede og motivasjon for barn og unge til å velge studier og yrker knyttet til realfag og teknologi.

Vi har høy kompetanse innen pedagogikk, skaperverksted, utstillingsproduksjon, interaktive modeller, arrangement og nye medier. Senteret sitt særegne fortrinn er å være en arena i mellomrommet mellom formell og uformell læring, skole og fritid og opplevelser og arbeidsliv.

Som ett av ti regionale vitensentre, mottar Vitensenteret statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet sier i omtalen av denne posten at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket (elever, studenter, lærere, foreldre) og allmenheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave - å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden, og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

Vi er medlem av følgende nettverk og forbund:

- Vitensenterforeningen
- The European Network of Science Centres and Museums (Ecsite)
- Nordisk science center forbund (NSCF)

Last ned vår logo:
- PNG
- EPS RGB
- EPS CMYK


Organisasjonsnummer: NO 971 162 015 MVA

IBAN: NO6286011427741
BIC/SWIFT: DABANO22