Om Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim
Vitensenteret i Trondheim er et populærvitenskapelig opplevelsessenter.

Siden 1988 har vi arbeidet med å øke interessen og forståelsen for realfag hos barn og ungdom.

Vitensenteret vil at flere skal oppleve at nysgjerrighet og skaperglede gir økt realfagsglede og motivasjon for barn og unge til å velge studier og yrker knyttet til realfag og teknologi.

Vi har høy kompetanse innen pedagogikk, skaperverksted, utstillingsproduksjon, interaktive modeller, arrangement og nye medier. Senteret sitt særegne fortrinn er å være en arena i mellomrommet mellom formell og uformell læring, skole og fritid og opplevelser og arbeidsliv.

Som ett av ti regionale vitensentre, mottar Vitensenteret statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet sier i omtalen av denne posten at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket (elever, studenter, lærere, foreldre) og allmenheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave - å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden, og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

Vi er medlem av følgende nettverk og forbund:

- Vitensenterforeningen
- The European Network of Science Centres and Museums (Ecsite)
- Abelia
- Visit Trondheim
- Samarbeidsgruppen Midtbyen
- Trøndelag Reiseliv

10 regionale vitensentre

Det er 10 regionale vitensentre i Norge:
Du Verden (Porsgrunn)
INSPIRIA science center (Sarpsborg)
Jærmuseet(Sandnes og Nærbø)
Nordnorsk vitensenter (Tromsø og Alta)
Oslo Vitensenter (Norsk Teknisk Museum)
VilVite (Bergen)
Vitenparken (Campus Ås)
Vitensenteret Innlandet (Gjøvik)
Vitensenteret Sørlandet (Arendal og Kristiansand)
Vitensenteret i Trondheim (Trondheim)

Last ned vår logo:
- PNG
- EPS RGB
- EPS CMYK


Organisasjonsnummer: NO 971 162 015 MVA

IBAN: NO6286011427741
BIC/SWIFT: DABANO22