Latvia + Vitensenteret i Trondheim

Kine Heines

Vitensenteret er involvert i mange spennende prosjekt, også utenfor Norges grenser. Vi tok en prat med prosjektkoordinator Kine Heines for å høre mer om et EU/EØS-finansiert prosjekt, hvor man over 3 år skal utvikle et innovasjonssenter i Latvias nest største by, Daugavpils. Prosjektet drives i hovedsak av kommunen i Daugavpils, mens Vitensenteret i Trondheim og Daugavpils Universitet er prosjektpartnere som deltar i deler av prosjektet.

Hei, Kine! Fortell om din og Vitensenterets rolle?
Vitensenteret er som sagt partner i prosjektet, og jeg er prosjektkoordinator på vår side. I løpet av prosjektperioden skal vi både arrangere og delta på mange spennende workshops knyttet til temaer som undervisning og skaperaktiviteter, Makerspaces og skaperfestivaler, samt utvikling av utstillinger. Erfaringsutveksling og kompetanseheving står i fokus for alle involverte partnerne.

Hvorfor er dette spennende å jobbe med?
Fordi det ser på mange ulike sider ved driften og utviklingen av et vitensenter. Samtidig som vi får muligheten til å dele av vår kunnskap og erfaring med å drive vitensenter gjennom 30 år, får vi også muligheten til å reflektere over egen praksis i møte med de andre partnerne. Dette gjelder for den kontrete, hverdagslige driften, men også det overordna samfunnsoppdraget vitensenterne har. I tillegg gir det mulighet til å knytte nye kontakter, både her i Norge og med samarbeidspartnerne i Latvia.

Hva er målet med prosjektet?
Erfaringsutveksling, kompetanseheving og økt samarbeid på tvers av landegrensene er tre viktige mål med prosjektet. Vi er alle likeverdige partnere i prosjektet, og skal både lære sammen og av hverandre.

 

Les pressemelding om Daugavpils Innovation Centre her