Skaperskolen

Skaperskolen

 

Fra høsten 2020 skal de nye læreplanene tas i bruk i skolen. Da kommer programmering og teknologi på timeplanen i mange fag, alt fra matematikk og naturfag til kunst og håndverk og musikk. Samtidig går debatten høyt om bruk av læringsteknologi i skolen, og mange lærere og elever lurer på hvordan dette skal gjøres.   

Skaperskolen tar mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. 

Hva er skaperskolen? 

Naturfagsenteret, i samarbeid med vitensentrene, har etablert prosjektet Skaperskolen for å ta skaperkulturen ut i skolen og nå flere barn og unge. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og målet er å inspirere til skapende aktiviteter og gi støtte til lærere. 

Undervisningsopplegg 

På skaperskolen.no legges det ut undervisningsopplegg du som lærer enkelt kan ta i bruk i klasserommet. Der får du også tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole og mer informasjon om Skaperskolen.  

Regionale lærernettverk

Samarbeid mellom vitensentrene og pilotskoler i lokalmiljøene er en vesentlig del av prosjektet. Vitensenteret i Trondheim vil høsten 2019 rekruttere lærere inn i et nettverk av skaperskolelærere. Tilsvarende skal gjøres på alle de 9 andre vitensentrene i Norge.  

Lærerkurs 

Lærere i nettverket deltar på lærerkurs og samlinger som vil gi en innføring i de didaktiske tankene bak prosjektet og kompetanse i ressurspakkene. Lærerne skal så teste ut undervisningsoppleggene på egne elever i etterkant. Lærerkursene vil til sammen ha minst 40 timers varighet (2019-2021) og oppfyller følgelig krav som stilles for at skoleeier skal kunne søke midler til utstyr fra tilskuddsordningen i den teknologiske skolesekken.   

Skaperskolekonferanser 

Vitensenteret i Trondheim vil i prosjektperioden også gjennomfører åpne skaperskolekonferanser for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. 

Skaperfestivaler 

Vitensentrene skal også arrangere skaperfestivaler. En skaperfestival er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemekkere, barn og unge – kan vise frem hva de har laget og bli inspirert. Det arrangeres skaperfestivaler på alle de 9 andre Vitensentrene i Norge. 

Se mer informasjon om skaperfestivaler her https://skaperskolen.no/skaperfestivaler/ 

Eventuelle spørsmål sendes til formidler og prosjektleder rannvei@vitensenteret.com.