Skolekontakt

For å sikre god informasjonsflyt om våre pedagogiske tilbud, ønsker Vitensenteret å knytte til seg kontaktpersoner ved de enkelte skolene. På bakgrunn av kompetansemål i kunnskapsløftet organiserer vi våre tilbud i 1.-4. trinn, 5. -7. trinn og 8.-10. trinn. Det er derfor ønskelig med en kontaktperson med realfaglig kompetanse knyttet til hvert av disse trinnene.

Skjema for innmelding av skolekontakt

Navn:
Skole:
Klassetrinn: 1. til 4. trinn

5. til 7. trinn

8. til 10. trinn
Telefon:
Mobil:
E-post