Gummistrikkgeometri - fra matematikkens magiske skattekiste

Forside

 
Mens geometrien handler om stive flater, linjer og vinkler, så omhandler «gummistrikkgeometrien», eller topologien, som det egentlig heter, hvordan vi kan behandle fleksible flater. Heftet ser nærmere på hva topologi er og beskriver en mengde eksempler og oppgaver fra dagliglivet som f.eks. nettverk, knuter og tauverk, tautriks, møbiusbånd, tankenøtter, den fjerde dimensjon, kart og hva som er mulig å få til. Er det f.eks. mulig å vrenge en bukse med sammenbundne føtter? Hva skjer dersom vi klipper Möbiusbånd langs midten? Boka krever ikke bakgrunn i matematikk.

Boka er skrevet av Nils Kr. Rossing, Vitensenteret og Professor Bjørn Dundas, Matematisk institutt Universitetet i Bergen.

Antall sider: 204 (A5-format)

Pris: kr. 129,- eks. porto

Faglige spørsmål kan rettes til Nils Kr. Rossing nils.rossing@ntnu.no

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing og Bjørn Dundas
Utgivelsesår: 
2003