Illusjoner - Du tror det ikke når du har sett det

Sansene er vår kanal mellom vår bevissthet og verden omkring oss. Dersom vi mister sansene vil vi leve i total isolasjon, uten lys og lyd, smak og lukt. Vi vil ikke kunne føle våre omgivelser, ikke merke hva som er opp eller ned, om vi befinner oss i en akselererende bevegelse eller er i ro. Vi vil sannsynligvis heller ikke kunne danne oss mentale bilder, siden hjernen ikke får stimuli av noen art.

Det sentrale temaet i boka er hvordan vi ved hjelp av enkle eksperimenter og aktiviteter bedre kan forstå hvordan synssansen fungerer. Leseren vil oppdage at vår visuelle sansning skjer gjennom en tillært tolkning av inntrykk, en tolkning som benytter seg av enkle regler for hvordan et sanseinntrykk skal forståes. Flere av eksperimentene legger opp til å utfordre både øyets fysiologi og reglene for tolkning av sanseinntrykk ofte ved å framkalle illusjoner. På bakgrunn av resultatene fra eksperimenter jeg eller andre har gjort, og leseren oppmuntres til å gjenta, har jeg forsøkt å skape økt innsikt i de prosessene som ligger bak vår tolkning av den visuelle verden.

Selv om boka er ment å være et supplement til undervisningen i grunnskole og videregående skole, kan den med stort utbytte leses uavhengig av en undervisningssituasjon. Boka inneholder 142 eksperimenter hvorav mange viser detaljert oppskrift på innretninger man selv kan lage. De aller fleste eksperimentene krever et minimum av utstyr og burde kunne gjøres av de fleste.

Arbeidet med boka er støttet økonomisk av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Boka er på 462 sider og illustrert med flere hundre figurer og bilder i full farge. Leveres i A5-format i myk innbinding.

Pris 299,-

Forfatter: 
Nils Kristian Rossing
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
978-82-92088-49-4
Last ned fil: