Vitensentrene i medvind!

Vitensentrene i Norge opplever et økende besøk fra både skoler og fritidspublikum. Over 18 % økning i besøk fra 2010 til 2011.

De regionale vitensentre i Norge hadde til sammen 700.000 besøkende i 2011. En økende interesse og forståelse for betydningen av naturvitenskap, realfag og teknologi i samfunnet fører til vekst i ”vitensenterbransjen”. I løpet av de siste fem årene er det realisert tre nye sentre samt utvidelser av eksisterende. Også i 2012 vil nye sentre komme til. Vitensentrene brukes nå jevnlig av skolene som ledd i undervisningen og vi får svært positive tilbakemeldinger og evalueringer fra elever og lærere, sier styreleder i Foreningen norske vitensentre Svein Anders Dahl. Med det økende behovet for realfaglig og teknologisk kompetanse i den videre utviklingen av nasjonen vil vi se fortsatt vekst i besøket og vi
forventer å passere 800 000 besøkende i 2012 og millionen innen et par år, føyer han til.

Et vitensenter er et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsesenter innen naturvitenskap, teknologi og matematikk hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Foreningen norske vitensentre har 14 medlemmer hvorav 8 såkalte regionale sentre som kommer inn under Kunnskapsdepartementets Vitensenterprogram. Per utgangen av 2011 var det 7 regionale sentre i drift, det 8. i Porsgrunn åpner desember 2012.

Besøkstall regionale vitensentre 2011:

For ytterligere informasjon: http://www.vitensenter.no/
Kontakter:
Svein Anders Dahl, leder Foreningen norske vitensentre, telefon 958 13 980
Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær Norges Museumsforbund, telefon 22 99 31 30 eller 901 24 970